En liten trädgård kan kännas större om man planerar noga.