Den s.k JAS-perioden är ofta den bästa perioden för att beskära träd och buskar.