Backsippa  (Pulsatilla vulgaris)

Denna vackra vårört tillhör familjen ranunkelväxter och växer vilt i västra och centrala Europa. Backsippan trivs på lite torrare platser, ex. på backsluttningar eller på sandmarker. I trädgården passar den därför bra i bl.a stenpartier.

backsippa_lila_1800x776_900x388

Växten är fridlyst både i Sverige och i flera europeiska länder, då den betraktas som en hotad art. Det är alltså inte tillåtet att ta med sig backsippa hem från naturen, men finns att köpa i trädgårdsbutiker. I naturen är backsippan blåviloett men i handeln finns framodlade sorter i rött, purpur, rosa och vitt.

Backsippa  främsta kännetecken är dess ludna blommor, blad och stjälkar. Bladen är smala och dilliknande till utseendet. Blomningen sker i april-maj med stora och klockliknande blommor. Först sträcker sig blomman mot solen, men böjer sig efterhand som den håller på att blomma ut. Efter blomningen omvandlas blomman och fröna som bildats får mjuka, fjuniga spröt som kan spridas med vinden.  Bästa planteringsplatsen är i väldränerad, kalkrik och torr jord samt i full sol. Halvskuggigt läge kan också gå bra.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN

0