iTRÄDGÅRDENVarför måste man ha vatten för att ha en brygga? Låt det gröna och lummiga i din trädgård bli vattnet.  Med enkla medel har en brygga med pålar byggts i utkanten av grönskan. Bambun har blivit vass och under den och runt om ligger singel som får bli sjöbotten. Det är bara vattenskvalpet som saknas, men det får träden sus hjälpa till med i stället.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN

 

0