På Malmö Garden Show i början av juni, visades hur man kan bygga bo till insekter och andra småkryp. Exempelvis kan en låda från en gammal byrå som skall slängas, användas som stomme.

Lägg in halm eller vass, tegelstenar och liknande materiel med håligheter som gör det möjligt för små djur i olika storlekar att hitta gömmen inför hösten och vintern. Sätt upp på skyddat ställe, ex bakom ett förråd eller garage.

Enkelt och kul för både barn och vuxna.

insektsbo_lador_malmogardenshow_2_1024x683.jpg
insektsbo_lador_malmogardenshow_1024x683.jpg

Foto: iTRÄDGÅRDEN

5