Ett gammalt tråkigt staket kan vara både tungt och tråkigt att riva upp och så länge det fungerar så är det arbetet kanske onödigt. Sätt klätterväxter eller annat grönt som täcker istället. Som detta staket där man låtit murgröna få ta över och klättra fritt, det försvinner snart helt i grönskan.

murgrona_staket_1024x683.jpgFoto: iTRÄDGÅRDEN

 

0