Potät, kartoffel, pantoffel, pantolla, jordpära, plugg, knöl, pära, joläppel, jordäpplen, jolpron, petät… många namn för våra så omtyckta potatis och sorterna är ännu fler. Stora, små, söta, mjöliga, vita, röda – det är svårt att välja!

sattpotatis_sack_1024x1024.jpg

Förgro potatis inomhus, ljust och ca 15 grader. När små gröna groddar växt ut är det dags att plantera ut dem. Förgro ca 2-3 veckor före planerad utplantering.  Jorden ute bör hålla minst 8 grader.

Foto: iTRÄDGÅRDEN

0