I skydd vid ekens fot har denna vitsippa valt sin växtplats. Häftig med kontrasterna mellan stor och liten växt i skogen.

Bor man på skogstomt eller har mycket träd och buskar så kan man plantera in vitsippor i trädgården. De vill ha halvskugga och lucker, mullrik jord.

Läs mer om vitsippor under växter/perenner.

ek_vitsippor_1024x1239.jpg

Lite försiktigt och närmast stammen har den stuckit upp sin blomma mot vårsolen. Precis som vitsippan har vi väntat länge på våren, som i år låtit vänta på sig.

 

Foto; iTRÄDGÅRDEN

0