Ormbunkar (Pteridophyta) Detta är en växt som har sitt ursprung från karbontiden (350 miljoner år sedan).

De utvecklas från en underjordisk jordstam. Bladen är hela, mer eller mindre flikformiga och växer ut från roten. På våren ser man hur bladen rullas ut från en till synes brun, luden klump i  marken.

På bladens undersida finns vanligtvis små säckar eller utgjutningar och i dessa bildas sporer som sprids vid torrt väder. För att fortplantningen skall kunna ske måste marken vara mycket blöt.
Ormbunkar trivs i fuktig mullrik jord och i skuggigt eller halvskuggigt läge. Låt de nervissnade bladen vara kvar över vintern, det skyddar plantan. Jorden får aldrig torka ut helt och för att unvika detta kan man lägga täckbkar eller torra löv runt plantan.

I Sverige finns över 30 sorters ormbunkar. Olika sorters bräken tillhör familjen ormbunkar. En av de vanligaste i Sverige är strutbräken och träjon. En av de största är örnbräken.

Förr användes ormbunkar i medicinskt syfte för att bota de som drabbats av inälvsmask. Giftet i växten kunde vid för hög dos även döda den drabbade.

Plantor kan delas på höstern. Nya plantor bildas också via utlöpare som kan kapas av och flyttas.
I handel finns flera sorters ormbunkar/bräken i varierande storlekar och utseende. Det är en vacker växt i en skuggrabatt eller i ett woodland.

ormbunke_hoprullad_fotoram_hogervriden_490x493

 

ormbunke_mur_fotoram_vanstervriden_490x493

0