Mellan den 16–24 maj arrangerar Pollinera Sverige i samarbete med miljöorganisationer, bönder, biodlare, föreningar, kommuner, länsstyrelser, högskolor och företag tillsammans en mängd olika aktiviteter för att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinerande insekter.

Det är 3:e året som pollineringsveckan hålls. Ett stort antal engagerade personer och organisationer sår frön till blommande fält och vägkanter, det anläggs ängar och bi- och insektshotell byggs.

“Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete, kunskapsspridning och utveckling som startades 2017 av Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen. Vi arbetar för att pollineringsfrågan ska få samma uppmärksamhet som klimatet, plast i haven och matsvinn. Vi ska bidra till att insatser som görs för att gynna pollinatörer blir synliga och lyfta frågan brett. Vi ska ta vara på de synergier som finns och öka samarbetet mellan olika aktörer. ” (Källa: Pollinera Sverige)

Besök pollinerasverige.se och få mer information. Bl.a kan du gratis ladda ner “Pollineringsskolan” som på ett lättförståeligt sätt för både vuxna och barn,  informerar om bin, blommor och pollinering. Där finns också en bra växtguide att ladda hem.

Var med och bidra du också…

 

 

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

 

Läs gärna denna artikel om blommor som fjärilar och bin gillar.

0