Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)

Denna lite annorlunda men vackra växt såg jag i Botaniska trädgården i Lund och blev nyfiken på växten. Skunkkalla har sitt ursprung i Nordamerika där den växter i kärr, längs vattendrag och i våtmarker. Den tillhör familjen kallaväxter (Araceae) och är en perenn ört med krypande jordstam.

Växten ha fått sitt svenska namn p.g.a den illaluktande odör som sprider sig från blomman och lockar till sig pollinerande insekter.

Skunkkalla är vacker i planteringar runt dammar och bäckar. I vissa delar av Sverige växer den numera vilt, bl a i Halland, Södermanland och Östergötland. Det finns även vit skunkkalla.

Bladen är blanka, höga och friskt gröna med kort bladskaft, så de ser ut att växa direkt på jorden. Blomman är upprättväxande med ett skålformat s.k hölsterblad som är intensivt gult.

Hölsterbladet omsluter en kolv som i sin tur blommar med små gulgröna blommor i mars-april. Efter blomningen faller hölsterbalden av och små frukter/bär bildas.

Foto: iTRÄDGÅRDEN

0