Ängsfryle (Luzula multiflora) Denna växt påminner lite om gräs. Den växer i tuvor med strån som blir 3-4