Blåmes (Parus caeruleus) Denna lilla söta fågel känns säkert igen av många. Blåmesen är ca 11 cm och