Förgätmigej (Myosotis) Denna blomma växer vilt i stora delar av Sverige men även runt om i bl.a Europa.