När hösten kommer visar sig vackra fröställningar.