Barrväxter beskär man antingen på hösten eller tidigt på våren.