Långt in på hösten står många perenner kvar och kämpar.