Ibland behövs det inte så mycket för att det skall bli vackert. Här har buxbom och gräs fått