En uteplats i vitt, omringad av björkar och härlig kombination av växter.