Jag tycker att gamla träbitar och stubbar är vackra. Hittar jag drivved eller ett vackert stycke trä får