Som en förlängd brygga blir den här trägången som utmynnar i ett trädäck längs vattenkanten. Genom att låta