Tvestjärtar skall vi vara rädda om, de är nyttodjur i trädgården då de äter skadedjur, så som bladlöss