I slutet av sommaren och på hösten hittar man många självsådda plantor i rabatterna.