Åkervinda (Convululus arvensis)

Denna vackra blomma som växer ”som ogräs” vill man absolut inte ha in i trädgården p.g.a dess djupa rotsystem. Med långa stjälkar som kan bli upp till 1,5 meter långa virar den sig motsols runt allt den får tag i, buskar, mindre träd m.m men kan även växa längs marken där den lätt kan slå rot igen.

Blommorna är vita eller ljust rosa i färgen med lätt strimmor och har formen som en klocka. De blommar i juli-augusti. Formen på bladen är spetsiga och ser ut som pilspetsar.

Åkervinda räknas till invasiva arter som inte bör spridas. Läs mer längst ner.

Rotsystemet på åkervindan är en av de mest djupgående och utbredda inom växtvärlden. När fröet gror bildas först en pålrot som sedan bildar massor av sidorötter. När dessa sidorötter växt tillräckligt långt ut från pålroten, bildar nya pålrötter och sidorötter o.s.v.

På tre år  kan rotsystemet nå ner till 4 meters djup, även om det mesta av rotsystemet ligger på mellan 30-60 cm djup.  Rotsystemet försvagas något om tjälen är tillräckligt djup, men övervintrar annars i jorden och tar ny fart när våren kommer.  Åkervindan sprids även flitigt via frön då varje planta kan ge upp till 600 fröer per år

För att bli av med åkervindan måste man gräva djup och följa rottrådarna. Var noga med att få  med allt. Får man inte bort alla rötter, kan dessa utvecklas till nya åkervindor nästa säsong. Lägg inte uppdragna rötter i komposten utan bränn eller släng dem i soporna. Man kan behöva gräva under flera säsonger för att få bort alla rötter men man skall inte ge sig.

På grund av sitt växtsätt har växten ställt till problem för bönder i lång tid då den spred sig ut i säden och gjorde det svårt vid tröskningen.

Det är främst i södra och mellersta delarna av Sverige som denna växt förekommer och är sällsynt i Norrland. Artnamnet arvensis kommer från latinska order arvum som betyder åker.

 

Uppdatering sedan artikeln skrevs:
Numera räknas ovan växt som s.k invasiv art. (Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år.)  /Källa Naturvårdsverket
Länk Naturvårdsverket
Länk för att rapportera invasiva arter Artfakta

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om ogräs
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!