Tagg Arkiv Fåglar

Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Talgoxe vanligaste fågeln 2015

Varje vinter görs en fågelräkning i Sverige. Den 23-26 januari rapporterade fågelintresserade in till Svenska ornitologiska föreningen (SOF).
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Höns i trädgården

Vill man ha höns och bor i tätbebyggt område bör man kontrollera vad kommunen har för riktlinjer.
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Blåmes

Blåmesen tillhör familjen mesfåglar och lever i löv- och blandskog, parker och trädgårdar.