Författare: Alan Bridgewater     Beskrivning: Stenläggning ger inspiration till spännande förnyelse och förändring i trädgården genom anläggning