Tagg Arkiv Småkryp

Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Daggmaskar

Daggmaskarna viktigt arbete i våra trädgårdar. De lever på organiskt materiel samt svampar och bakterier i marken.
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Snäckor (Gastropoda)

Snäckor är nyttodjur. De hjälper till att bryta ner växtrester som sedan omvandlas till mull.