Några av våra grovarbetare i marken är maskarna eller s.k evertebrater. Daggmaskar tillhör huvudgruppen ringmaskar (annelida). Namnet ringmask kommer från att maskens kropp är uppdelad i ringliknande segment. Ringmasken har en primitiv hjärna med enkla känselorgan och tentakler samt är tvåkönad, s.k hemofroditism. Men vanligaste är att dock att de korsbefruktar varandra.

I hela världen finns ca 2.000 arter av daggmaskar, varav ca 15 i Sverige. Av arterna i Sverige kan den längsta bli ca 30 cm lång. Daggmaskar tillhör i sin tur en undergrupp som heter fåborstingar. Gruppnamnet fåborsting har med den borst som de har för att dra sig fram i marken. Flera har nog förundrats över att det är så svårt att dra loss en daggmask från en jordklump. Orsaken är att masken spärrar ut sin borst och på så sätt håller sig kvar i sin gång eller sitt gömme. Fåglarna som försöker dra upp dem ur marken är säkert väldigt förbryllade. Hur svårt kan det vara att få upp en mask…!

Daggmaskarna gör ett jätteviktigt arbete i våra trädgårdar. De lever på organiskt materiel samt svampar och bakterier i marken. De dra ner förmultnande växtdelar och löv i jorden och ger jorden sin avföring istället. Samtidigt gör de gångar i marken och håller den på så sätt luftig och lucker.

Genom tarmen, som går genom hela kroppen, passerar jord och gammalt växtmaterial, så avföringen som de lämnar efter sig i jorden är mycket näringsrik och höjer även jordens pH-värde. De skadar inte rötterna på växterna, som man förr trodde, då de inte har något att bita med.

Maskarna går i ide på vintern genom att rulla ihop sig 2-3 meter ner i jorden. Även vid längre torkperioder tar sig maskarna längre ner i jorden för att skydda sig mot uttorkning.

Daggmaskarna kan få syre både via luft och vatten och kan därför inte drunkna om deras gångar vattenfylls. De är känsliga för UV-ljus och behöver komma ner i marken fort om man råkar gräva upp dem. De klarar sig inte länge ovan mark ex. på stenläggningar och asfalt.

Tyvärr kan man råka gräva av en mask då och då, svårt att undvika tyvärr, de är ju inte alltid så lätta att se… Men masken kan återskapa den bakre delen av kroppen. Dock kan inte gördeln och könsorgan återbildas om det skulle råka vara den del som man olyckligt kapar för masken.

Var rädd om daggmaskarna och gräv ner dem igenom eller flytta dem till en annan rabatt om ni råkar få upp dem.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om djur
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!