”Gödsel är som pengar – måste spridas ut för att göra nytta”. Så sant men väl ute i handeln blir man snurrig av alla sorters gödning och rädd för att det ska bli fel. Men lugn, det är inte så komplicerat.

Alla växter är beroende av flera olika näringsämnen för att må bra och trivas i din trädgård. Hur ofta de ska ha gödning är också olika, beroende på växt men också växtplats. Ex. blommor i krukor kan behöva mer regelbunden gödning i samband med vattning medan perenner i rabatterna klara sig med gödning som sprids över jorden ett par gånger under säsongen.

Vissa växter kräver lite mer näring, som ex tomater och andra grönsaker som ska utveckla sina frukter.

Gödning för trädgårdens perenner och övriga växter finns i stor omfattning i handeln. Vanligast är att denna gödning är i pelletsformat och ska sprida i rabatter och under buskar och träd i samband med regn. Samma gäller gödning för gräsmatta. Om plantering sker i gödslad jord så behöver gödning inte ske den första tiden, då kan övergödning orsaka skador på växterna.

Naturgödsel, även kallt organiskt gödsel, tillverkas av  restprodukter från djuruppfödning och livsmedelstillverkning, dvs naturliga ämnen. Denna typ av gödning innehåller många viktiga ämnen för växterna, så som kväve, fosfor och kalium samt även mangan, järn, kisel, zink och koppar.

Naturgödsel som är tillverkat av djurens avföring, vanligtvis från höns och kor, är långtidsverkande. Kogödsel är till stor del mull och skapar bra struktur i jorden. Den är också bra att jordförbättra i odlingar med samt rik på kalium som gynnar frukt- blom- och rotbildning. Hönsgödsel säljs som pellets och är lätt att sprida ut i trädgården men kan även lösas upp i flaska och ge som flytande gödning.

Organisk gödning kan man själv tillverkar från ex nässlor och gräsklipp, som har en bra sammansättning av näringsämnen för växterna. Gräsklipp kan läggas över odlingar och bryts ner i lagom takt efterhand som vattning sker. Nässelvatten görs av nässlor som läggs i spann med vatten och blir flytande effektiv näring (se länk nedan för recept). Utspädd urin (s.k guldvatten) är också bra att gödsla med.

Konstgödsel eller mineralgödsel bör man undvika. Den typen av gödning framställs industriellt och innehåller precis som naturgödsel kväve, fosfor och kalium men kan även innehålla tungmetaller. Det är också en mer energikrävande process att tillverka konstgödsel. Kemiskt tillverkad gödsel är oftast inte långtidsverkande och binds inte i jorden utan ger ett snabbt resultat. Den är heller inte till nytta för bakterierna i jorden eller jordstrukturen, utan jorden urlakas och restprodukter som inte tas upp av växterna sköljs ut i vattendrag och sjöar och får negativ påverkan på miljön.

Gräsmattan behöver gödning med mycket kväve på våren för att komma igång och bli tät och fin men däremot mindre kväve på hösten. Har man mycket mossa i gräsmattan finns gödningsmedel med tillskott av järnsulfat, som gör att mossan mörknar och dör (se bild ovan). Järnsulfat förekommer naturligt i naturen och är giftfritt och miljövänligt. Är alltså inte farligt för barn och husdjur.

Läs  noga på förpackning och flaska hur mycket näring som ska ges. Överstig inte denna mängd, även om växterna är större, ge istället mer vatten men med samma mängd näring i.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Läs här hur du gör nässelvatten.