Julros (Helleborus)

Julrosen blommar tidigt på våren, ibland redan under senvintern. När temperaturen går över noll, kan de sträcka upp sina klockliknande blommor. Släktet helleborus har idag ett 20-tal arter, varav fyra växer förvildade i Sverige. Förutom rena arter finns även korsningar/hybrider.

Bladen är mer eller mindre flikbladiga och blommorna kan vara allt från vita, rosa, mörk purpur, svartlila och gröna. De kan även vara flerfärgade eller fläckiga.

Bäst trivs julrosorna i mullrik jord och bör planteras relativt djupt och i halvskugga eller vandrande skugga, ex. under träd eller i en lund. Men det finns arter som även klarar full sol. Ge dem lite gödsel på våren, ex. kogödsel.

Julrosor har ett djupt rotsystem och mår inte bra av att stå för blött. Har man tung lerjord i trädgården bör man lätta upp den med mull och grus vid planteringstillfället. Är sommaren torr bör julrosorna få vatten, för att klara av att ge nya blommor till nästa vår. För att julrosen inte skall se risig ut, så tas gamla, gulnande blad bort på våren.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Den här artikeln kanske också intresserar dig.