Vill man ha fåglar i trädgården så är en fördel att sätta upp holkar.