Käringtand (Lotus corniculatus)

Denna krypande ärtväxt är en flerårig örtväxt med ett utbredande växtsätt och blommar i juni-augusti. Blommorna är varmt gula och övergår senare i lite rödare ton. När de blommat ut bildas fröbaljor med ca 10-30 frön i varje. Blommorna är rika på både protein och nektar och därför viktiga för våra pollinatörer, så som humlor och bin. Växten binder även kväve från luften och när de vissnar ner kommer tillförs detta till jorden.

De trefingrade bladen är små och rundade och växer i par på en kantig stjälk. Växten blir ca 15-35 cm hög. Rötterna går mycket djupt och har knölar längst ner vilket är typiskt för baljväxter. Vill man bli av med en planta som självsått sig i trädgården så kan de därför vara svårbekämpade.

Käringtand växer vilt i stor del av Sverige, dock sparsamt längst norrut. Den finns även vilt i stora delar av Europa, på fåtal platser i Afrikas längs medelhavskusten och delar av Centralasien.

Växten trivs i de flesta markmiljöer och är vanlig på ängsmarker, i dikeskanter och slänter och är som sagt viktig källa till mat och näring för insekter.

Käringtand säljs även som fröer som perenn. Lämplig som växt i ex. stenparti eller slänt.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om ogräs
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!