jord_och_kompost_900_388

Författare: Harald Kratschmer

 

Beskrivning:

Intresset för kompostering är stort. Boken innehåller allt som har med kompostering att göra. Det finns många praktiska tips, som hur du själv bygger en kompostbehållare. Beskrivningar om jorden, hur man använder kompostjorden, om hur bra markvård ser ut m.m. Boken avslutas med en årsplan, så att du lätt kan komma ihåg de olika åtgärderna under odlingssäsongen.

Ulf Schenkmanis står för textbearbetningen. 15 sv/v teckningar, 69 färgfoton.