De växter som kallas surjordsväxter, trivs i en jordmån som har en kemisk surhetsgrad pH 7 och lägre (oftast mellan pH 4-5). En så kallad normal jord har pH-värde 7-14. De flesta trädgårdsväxter trivs i ett pH-värde mellan 6-7. En sur jord är också kalkfattigare i förhållande till normal jord. (Så ordet sur i detta sammanhang har inget med att det är blött/surt i jorden.)

Barr från ex. tallar, gran och lärkträd ger också försurande effekt och kan blandas ner i jorden. Sågspån och flis från barrträd fungerar också bra som pH-sänkande. Grövre barkflis kan med fördel läggas ut under och runt växterna. Trädgårdar i skogsmiljö med mycket barrträd har därför generellt surare jord naturligt.

Det finns också speciell gödning för surjordsväxter, ex Rhododendrongödsel.

Ljung

Rhododendron

Hortensia

Torv hjälper också till att få ner surhetsgraden men numera klassas torv som fossilt bränsle. Dvs när torven bryts ner utger den mycket koldioxid, så fler tar numera avstånd från att använda torv i trädgården.

Exempel på vanliga surjordsväxter är rhododendron, blåbär, lingon, ljung, azalea, enar, amerikanske buskrosling, häxel och trollhassel. Hortensia trivs också i lätt sur jord. Trädgårdshortensia kan ex. skifta färg på blommorna beroende på hur sur jorden är. En rosa hortensia kan övergå till blåtonade blommor om jorden är sur. Hortensior med vita eller limegröna blommor påverkas inte av pH-värdet i jorden.

Vill du veta om du har sur jord så finns teststickor att köpa i handeln eller på nätet.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Den här artikeln om växter för skuggiga lägen kanske också kan intressera dig.

Fler artiklar om skötsel
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!