Vill man ha fåglar i trädgården så är det en fördel att på hösten eller tidigt på våren innan häckningen, sätta upp fågelholkar i träden. Att mata fåglar och sätta upp holkar är något  människan gjort i många hundra år. De tidigaste uppgifterna man har i Sverige om att man hjälpte fåglarna med bon och holkar, är från slutet av 1500-talet. Ordet holk kommer från fornsvenskans ”holker” som betyder urholkat föremål.

Vilket väderstreck holken sätts i har mindre betydelse, men den bör inte sitta i full sol. Väst- eller östläge brukar rekommenderas. En fågelholk bör ha ett litet tak som sticker ut över hålet som skydd för regn..

Holkarna bör sitta i en skyddad del av trädgården samt tillräckligt högt upp, så att fåglarna får lugn och ro och skydd från katter och andra husdjur. Bra är också om det finns buskar och träd in närheten som de kan sitta på innan de flyger in i sina holkar.

Rensa fågelholkarna årligen, innan våren, från gammal boinredning, spillning osv som samlar ohyra. Då ger man nästa års kullar bättre förutsättningar. Välj därför helst en holk som går att öppna. Man kan lägga lite mossa i botten när man städat, som en bra start för fåglarnas boinredning.

Har man hund eller annat långhårigt husdjur kan päls hängas ut i trädgården. Detta plockar fåglarna av och använder i sina redan.

Beroende på hålets storlek lockar holkarna till sig olika arter. För stort hål gör att det är lätt för ex. ekorrar och katter att komma åt äggen.

Holkar med små hål gillas av ex. olika mesar och talgoxar. Stare, gråsparv, rödstjärt m.fl vill ha lite större hål. Storleken på holk har också betydelse för att ge rätt skydd till ungarna.

Bygger man en holk för ugglor måste man ha en liten stege eller sätta ribbor på insidan, annars har de svårt för att ta sig ur och kan dö i holken.

Det är lätt att bygga en holk själv. Det finns flera bra böcker samt information på internet, gällande materiel, storlek samt olika utseenden. Här kommer två länkar till sidor med information och ritningar på holkar:
Naturskyddsföreningen
Biotopia

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om djur
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!