Vatten i någon form i trädgården gör den intressantare och ger liv och rörelse, samtidigt som det är ett viktigt inslag för djurlivet. Ljudet av en porlande fontän eller bäck är fridfullt att lyssna på. En damm som insekter och groddjur söker sig till är rofyllt och spännande. Växterna runt en damm eller ett vattendrag är ibland också speciella i jämförelse med övriga trädgårdsväxter, eftersom de trivs i fuktig och blöt jord.

Hur stor dammen ska vara är förstås beroende på storleken på trädgården. Man bör också tänka på hur mycket arbete det kommer att kräva, både att anlägga och att sköta den.

Finns det ex en bäck i trädgården, där man tänker bygga en damm, är man lyckligt lottad då detta ger en naturlig syresättning och vattenrening. Har man däremot endast en damm bör en vattenpump installeras för att få samma effekt och öka syresättningen. Annars kommer det stillastående vattnet att bli grönt av alger och börja lukta illa.

Rådfråga gärna en dammspecialist och sök information på nätet och i böcker, innan projektet påbörjas. Så blir det både roligare och risken för misstag och onödiga kostnader minskar.

Har man en liten trädgård eller inte vill ha någon damm eller fontän, kan vattenblänk skapas i större krukor, fågelbad, zinkbaljor eller andra kärl som kan passa i trädgården. Även i små kärl kan vattenväxter sättas om än i mindre omfattning men ändå få samma effekt i miniatyr som en damm.

Vid alla vattendrag – om det så är fågelbad, fontän eller balja – bör stenar eller annat materiel läggas i, som småfåglar och andra smådjur kan sätta sig på eller krypa upp på, så de inte drunknar om de faller i.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om trädgårdsdesign
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!