Några av våra grovarbetare i marken är maskarna eller s.k evertebrater. Daggmaskar tillhör huvudgruppen ringmaskar (annelida). Namnet ringmask kommer från