Under hösten säljer många trädgårdsbutiker ut perenner och andra växter till reducerade priser.