När vintergäcken som tidigare täckte stora delar av gamla kyrkogården i centrala Malmö, nu har blommat över, har