Snäckor (Gastropoda) Vi kallar i dagligt tal dessa för sniglar vilket inte är rätt, då de är snäckor. Snäckor