Murgröna (Hedera helix)

Murgrönan är en populär vintergrön klätterväxt i trädgårdar. Den växer vilt i flera delar av Europa och även i södra och delar av mellersta Sverige.

Murgrönan klättrar gärna uppåt i träd, husväggar, staket och annat som den kan få stöd emot. Grenarna är vedartade och håller fast i sitt klätterstöd med korta luftrötter som sitter på grenarna, s.k häftrötter. Denna typ av vedartade klätterväxter kallas rotklättrare och kan få rankor som kan bli 15-20 meter låga. Det finns även sorter som inte har häftrötter och de får man hjälpa att få stöd.

Bladen är läderartade och flikbladiga med vacker teckning av nerver. Storleken på bladen varierar beroende på sort. Växten är giftig och kan irritera hud och slemhinnor. Men dock är inte giftmängden så stor och det är oftast bara känsliga personer som får en reaktion. Även bären är giftiga.

När murgrönan blir äldre (runt 8-10 år) ändras bladens form och blir mindre flikiga och nya skott har inte samma förmåga att klättra uppåt. Det är också då den börjar blomma och det gör den på hösten med diskreta gulgröna bolliknande blommor som är rika på nektar. Den sätter frukter under vintern som mognar under våren med små svarta bär.

Då den är städsegrön, d.v.s grön året om är den mycket dekorativ även på vintern och ger grönska under vår mörka årstid. Murgröna kan använda på murar och staket eller som avskiljare i trädgården, ex. med stöd av armeringsnät eller pålar eller i en pergola. Det är bara fantasin som sätter gränser. Den är också lämplig som marktäckare.

Murgrönan trivs bäst i halvskugga eller skugga och i fuktig jord och växer därför bra under buskar, träd och i woodlandskap. Bladen kan fara illa av stark vårsol, men nya blad växer ut om de skulle skadas. Samma sak om den efter en hård vinter skulle frysa ner, oftast kommer bladen tillbaka. Eventuellt får man klippa bort skadade delar och grenar ner till frisk ved. Gödsling kan göras på senvåren med kalkhaltigt gödning, vilket kan ge fart till en trött murgröna.

Beskärning av murgröna kan göras nästa året om, när behov finns. Dock bör man inte klippa under vintern när det är kallt eller finns risk för kyla. Man kan välja att ta rejält eller att bara putsa, murgrönan är starkväxande och kommer snart igen. Passa på att ta sticklingar vid beskärning. Välj då grenar som har luftrötter och sätt i kruka med fuktig jord. (Se här)

Murgröna är också mycket vacker i samplantering i större krukor eller urnor.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om klätterväxter
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!