Blåregn (Wisteria sinensis)

Denna kraftigt växande, klättrande buske är troligen släktet Wisterias rikligaste blommande och glädjer många varje vår. Med blommor i klasar så täcker de väggar, pergolor, murar och fasader. Busken kom till Europa och Nordamerika under första delen av 1800-talet från Kina och blev en mycket uppskattad och omtyckt trädgårdsväxt, vilket gäller än idag. I Kina är växten vildväxande.

Blommorna hänger i klasar som är 15-20 cm lång och är vanligast i blå eller blålila toner men även vita och ljust rosa förekommer. Blomningen sker i maj-juni. Efter blomningen bildas avlånga fröbaljor, som är grå och lätt ludna.

Fröerna är giftiga och kan orsaka illamående, diareé och magsmärtor. Bladen är till början gulgröna men övergår till friskt mellangröna. De är lancettformade och sitter parvis på grenarna.

Blåregn trivs bäst i skyddat och soligt läge. Jorden bör inte ha för högt pH-värde, max 7 samt vara näringsrik och fuktighetshållande. Gödsla på våren med benmjöl. Var noga med att den inte torkar ut, detta gäller främst vid nyplantering innan rötterna hunnit etablera sig.

Själva busken kan bli mellan 20-30 meter hög och mer än 50 år gammalt, beroende på hur zon och klimat. Det finns exemplar som är 100 år gamla. Blåregn klarar vanligtvis zon 1-3 men finns sorter som klarar upp till zon 4-5.

Fasaden på Alnarp, utanför Malmö är så här vacker på våren. Det är ca 100 år gammalt vilket syns på de kraftiga stammarna.

I England förekommer exemplar med stammar på över 1,5 meter i diameter!

Behöver man beskära görs det dels i januari-februari, då man beskär fjolårsgrenarna ner till 2-3 skott och dels i juli-september då det är årsskotten som beskärs tillbaka 5-6 blad (se artikel här). Tänk på att det finns sorter som skall beskäras direkt efter blomningen, så kontrollera vad du har för sort innan sekatören åker fram.

Beskäring är inte nödvändig men gynnar blomsättningen. Ibland kan man också behöva tukta växten om den blivit för stor och kraft. Har grenar dött under vintern är det bara att beskära tillbaka till frisk ved.

Förökning kan göras både via frö, via stickling, avläggare eller rotskott. Frösådda plantor kan ta flera år på sig innan de blommar.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om klätterväxter
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!