Välkommen till iTRÄDGÅRDEN

Växter │ Inspiration │ Design

pluto
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Krypin för tvestjärtar

Tvestjärtar skall vi vara rädda om, de är nyttodjur i trädgården då de äter skadedjur, så som bladlöss och stekellarver. Ibland ger sig tyvärr tvestjärtarna på våra växter och tuggar på dem, men det beror på
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Skydda klematisen

Klematis vill ha skugga om fötterna under hela sin växtsäsong. Redan på hösten kan man sätta grankvistar över
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Groblad

Det är lätt att känna igen groblad på dess stora, äggrunda blad med tydliga nerver.