Trädgårdsavfall får inte slängas i naturen eller på allmän mark, även om det är biologiskt nedbrytbart.

Detta för att frön, rotsystem, växtdelar från trädgårdsväxter kan sprida sig i naturen. Flera växtarter som inte är inhemska (så kallade invasiva) kan sprida sig och ta över delar av vår naturliga flora och kan även ändra artbeståndet. Detta har med åren blivit ökande problem.

En egen kompost är att föredra men kan man inte det så brukar man kunna lämna på kommunernas återvinningscentraler som sedan omvandlar detta till mullrik jord.

Ibland kan man köpa denna jord säckvis, via återvinningscentralerna. I flertalet kommuner kan man beställa ett kompostkärl, som sen töms regelbundet under sommarhalvåret, mot en relativt låg avgift. Både praktiskt och bekvämt!

Foto: iTRÄDGÅRDEN

 

Fler artiklar om skötsel
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!