Bladlöss (Aphidoidea)

En bladlus hade inte varit så lätt att se om den satt själv i ett hörn i trädgården, då dess längd bara är 2-3 mm, är lite avlång i formen, har tre par ben samt en liten snabel. Men då bladlöss ofta sitter i klungor tillsamman får man lätt syn på dem på växterna. Beroende på sort så varierar de i färg, vissa är ex. gröna medan andra är svarta eller blåsvarta. I Sverige finns ca 365 arter.

På våren kläcks bladlusen ur ägg som övervintrat. De flesta löss är honkönade och när de föds är de redan gravida och lägger så fort de kan sina ägg. Dessa ägg kläcks i sin tur och blir nya bladlöss som sedan istället kommer att föda upp emot 50 levande ungar per dag. De behöver alltså inte befruktas för att fortplanta sig, utan de föder kopior av sig själv. Snacka om snabba ryck i fortplantningen. På bara några veckor så kan en bladlus ha fått nära en miljon avkommor!

När en växt inte har så mycket näring kvar så börjar bladlössen att föda ungar som har vingar, så de kan flytta sig till en annan växt och bygga upp en ny koloni där. Dock behöver det inte vara plantan sidan om eller ens i samma trädgård. Bladlöss med vingar kan med hjälpa av vinden förflytta sig flera mil.

Vissa arter föder avkomma som blir soldater. Det blir de redan i larvstadiet och får då längre framben samt horn på huvudet. Genom att sparkas och stångas försvarar de övriga bladlöss i kolonin.

Bladlössen suger näring från den växten de beslagtagit och lämnar efter sig en avföring som är sött och kallas honungsdagg. Detta gillas av bl.a myrorna. Myrorna ”mjölkar” bladlössen på detta söta sekret och håller dem lite som boskap.

Detta har nog inte bladlössen något emot då de samtidigt skyddas av myrorna från andra djur som vill äta upp dem, ex. nyckelpigor, sländor, blomflugor samt vissa steklar.

När vintern närmar sig föds det istället fler hanar, som i sin tur kan befrukta honor som lägger ägg istället för att föda levande avkomma. Dessa ägg övervintrar och kläcks nästkommande vår och nya bladlöss ser dagens ljus.

Foto: iTRÄDGÅRDEN

Fler artiklar om djur
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!