pluto
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Rhododendron

Namnet rhododendron gavs av Linné i mitten av 1700-talet och betyder rosenträd.
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Häggmispel

Häggmispeln är en lövfällande buske och har sitt ursprung från Nordamerika.
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Fler fina fröer!

För dig som ännu inte köpt fröer så är det långt ifrån för sent.
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Odla på längden

Här har man satt grönkål i en lång rad som samtidigt följer gångstigen bortåt.
Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Facebook

Snäckor (Gastropoda)

Snäckor är nyttodjur. De hjälper till att bryta ner växtrester som sedan omvandlas till mull.