Sälg (Salix caprea)

Sälg växer vilt i hela Sverige som både lövfällande träd och buskar. Den tillhör Salixsläktet som omfattar omkring 400 arter som främst växer på norra halvklotet. Omkring 20 arter finns i Sverige. Vissa kan bli upp till 10 meter höga.

När knopparna öppnar sig är de först via och mjukt håriga. Sälg blommar i april-maj och dess pollen sprids med vinden och kan framkalla pollenallergi. Ungefär samtidigt börjar bladen utvecklas, som är smala och avlång.

salj_blommor_humla_1800x776.jpgHumlor och bin gillar sälg, som ger de övervintrade insekterna mat tidigt på våren.

Sälg vill helst ha något fuktig mark för att trivas. I plantskolor ser man ofta ympad sälg som säljs som små träd, passande för kruka och i små planteringar.

Veden är ljus och seg, varför den ofta används i hantverk; möbler, korgar m.m. Förr tuggade man sälgbark för att dämpa huvudvärk. Senare började framställning av salicylsyra ur barken, som idag är ett huvudämne i värktabletter, dock tillverkas detta idag på kemisk väg.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN

 

0