Ormbunke (Pteridophyta)

Detta är en växt som har sitt ursprung från karbontiden (350 miljoner år sedan).

De utvecklas från en underjordisk jordstam. Bladen är hela, mer eller mindre flikformiga och växer ut från roten. På våren ser man hur bladen rullas ut från en till synes brun, luden klump i  marken.

På bladens undersida finns vanligtvis små säckar eller utgjutningar och i dessa bildas sporer som sprids vid torrt väder. För att fortplantningen skall kunna ske måste marken vara mycket blöt. Ormbunkar trivs i fuktig mullrik jord och i skuggigt eller halvskuggigt läge. Låt de nervissnade bladen vara kvar över vintern, det skyddar plantan. Jorden får aldrig torka ut helt och för att unvika detta kan man lägga täckbkar eller torra löv runt plantan.

I Sverige finns över 30 sorters ormbunkar. Olika sorters bräken tillhör familjen ormbunkar. En av de vanligaste i Sverige är strutbräken och träjon. En av de största är örnbräken.

Under bladen bildas säckar med sporer.

Nytt skott som håller på att utvecklas.

Bronsbräkens vackra blad.

Förr användes ormbunkar i medicinskt syfte för att bota de som drabbats av inälvsmask. Giftet i växten kunde vid för hög dos även döda den drabbade.

Plantor kan delas på hösten. Nya plantor bildas också via sporer och små plantor kan flyttas relativt lätt.
I handel finns flera sorters ormbunkar/bräken i varierande storlekar och utseende. Det är en vacker växt i en skuggrabatt eller i ett woodland.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om perenner
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!