Att blanda olika materiel och växter i trädgården är det som ger den liv och struktur. Det behöver inte vara stort eller uppseendeväckande utan även de små detaljerna är väl så viktiga. Denna kombination är fin och fast man vet, lockas man att känna på både stenar och mossa.

För att mossan skall hålla sig så kan man lägga den på ex ett litet fat eller plåtlock, som döljs, så den kan hålla fukten.

Foto: iTRÄDGÅRDEN

0