En liten trädgård kan kännas större om man planerar noga. Små detaljer ger blickfång; krukor, en mindre fontän och dekorationer. En liten yta betyder inte att bara små och låga växter kan planteras. En större växt ger en större effekt och formklippta buskar dekorerar samtidigt som de ger grönska och lä. Små träd ger höjd och tak till den lilla trädgården.

Istället för en öppen yta, kan två eller fler mindre ”rum” göras beroende på storleken på trädgården. Ett tips är att en kort häck eller ett staket med grönska på, får avskärma och agera vägg. Men även en bred buske eller små fruktträd på spaljé blir fina avskiljare. Ett rum kan ex. innehålla en lugn vrå med en sittplats, ett annat några pallkragar med odling.

En gräsmatta i klassisk mening kan i en mindre trädgård uteslutas. Den tar för mycket plats i anspråk och istället kan fokus lägga på att öka grönskan och lummigheten. Anlägg en eller ett par rabatter och låt gärna samma typ av växter komma igen, så det inte känns rörigt. Komplettera och dekorera med blommor i krukor och urnor, där det finns utrymme. Kanske i hörnan av huset, invid en sittplats eller vid trädgårdsgrinden. Gångar och stigar kan däremot få vara lite bredare – det ger luft och öppenhet i trädgården.

Vill man ändå ha gräs så låt gräsmattan bli en gång genom trädgården. Låt då gången leda runt en buske eller ett hörn. Trädgården känns större, när man inte kan se slutet direkt utan lockas att se vad som finns i slutet av gången.

En mindre fontän eller ett fågelbad är ett trevligt inslag även i en liten trädgård. Det lockar till sig fåglar och smådjur och ger liv och rörelse i buskarna, samtidigt som det är rofyllt att se fåglarna bada och skvätta i vattnet en varm sommardag.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Den här artikeln om en enkel färgstark hörna kanske också intresserar dig.

Fler artiklar om trädgårdsdesign
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!